Apkures sistēmas izbūve;
Apkures katlu uzstādīšana;
Siltummezglu izbūve;
Ārējo siltumtrašu izbūve;
Iekšējo un ārējo ūdensvada tīklu izbūve;
Iekšējo un ārējo sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve;
Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve;
Drenāžas ierīkošana