Par uzņēmumu:

Būvniecības uzņēmums SIA "ACCENT BŪVE" ir dibināts 2011.gada 06.aprīlī. Tajā darbojas pieredzējuša un augsti kvalificēta speciālistu komanda. Visām atbildīgajām personām, kuras ir atbildīgas par būvdarbu veikšanu, ir augstākā inženiertehniskā vai vidējā speciālā izglītība ar profesionālo kvalifikāciju būvniecības nozarē. Atbildīgo speciālistu pieredze būvniecības jomā ir vismaz 10 gadi, dažu speciālistu pieredze sasniedz 35 gadus.

Uzņēmums sevi pozicionē kā Latvijas tirgum atbilstošu vidēja izmēra ģenerāluzņēmēju (30 - 50 darbinieki) un tam ir iespējas veikt liela apjoma celtniecības darbus, sākot no pirmsprojekta konsultācijām ar pasūtītāju līdz objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, ieskaitot inženierkomunikāciju izbūvi un teritorijas labiekārtošanu. SIA "ACCENT BŪVE" spēj piedāvāt vissarežģītākos tehniskos risinājumus, ko nodrošina mūsu speciālisti.

No citiem konkurējošiem uzņēmumiem atšķiramies ar atbildības sajūtu, sakārtotu iekšējo darba organizāciju un izveidotām pozitīvām, kā arī atklātām attiecībām ar pasūtītāju.

UZŅĒMUMA IZVIRZĪTĀS PRIORITĀTES IR ŠĀDAS:
  • Darbu izpilde ar augstu atbildības sajūtu
  • Kvalitāte
  • Darba kultūra
  • Noteikto termiņu ievērošana
  • Sadarbība ar profesionāliem partneriem 

Mūsu vīzija:


Kvalitatīvs darbs sastāv no PROCESA un REZULTĀTA.

PROCESU vērtē mūsu darbinieks.
REZULTĀTU vērtē klients.
Mēs rūpējamies par to, lai apmierināti ir abi!

MĒRĶIS tiek sasniegts, kad apmierināts klients sniedz rekomendāciju par mūsu veiktajiem darbiem.