Armēšanas darbi;
Stabveida pamatu izbūve angāriem/ražošanas ēkām;
Lentveida pamatu izbūve;
Pamatu plātņu izbūve dzīvojamām mājām;
Atbalsta sienas beram kravu angāriem;
Kūtsmēslu krātuvju betonēšana;
Dažādu tvertņu pamatņu/rādiusu betonēšana;
Piebraucamo ceļu un laukumu betonēšana;
Lagūnu betonēšana;
Sienu un pārsegumu betonēšana;
Grīdu betonēšana